Syarat Penggunaan

2023.01.26

Terma Penggunaan

2015.02.01


Selamat datang ke BenarNews!

BenarNews mengalu-alukan penggunaan, penerbitan semula dan pengedaran kandungan asal BenarNews yang diterbitkan di laman Web ini untuk tujuan bukan komersial sahaja dengan syarat anda menggunakan rujukan kepada kami dengan memasukkan maklumat berikut: Hak Cipta ©2015-2022, BenarNews. Digunakan dengan kebenaran BenarNews.


Jika menggunakan petikan daripada laman Web BenarNews, kami mahukan bahan tersebut ditetapkan sebagai petikan dan petikan itu tidak mengubah atau memesongkan maksud asas dalam kandungan asal.

Kandungan BenarNews tidak boleh digunakan dalam cara yang menunjukkan sebarang sokongan terhadap mana-mana produk atau sokongan terhadap sebarang isu atau pendirian politik. Kandungan BenarNews tidak boleh digunakan dengan mana-mana bahan pengiklanan.


Tanda dagang

Anda boleh menggunakan logo yang disediakan BenarNews di mana ia terkandung dalam laporan BenarNews apabila menerbitkan semula bahan daripada BenarNews mengikut Terma Penggunaan ini.


Hak Cipta

Kandungan laman Web BenarNews dilindungi oleh undang-undang hak cipta Amerika Syarikat dan antarabangsa.

Dilarang sama sekali untuk menerbitkan semula atau mengeluarkan semula audio atau mana-mana bahan visual atau grafik yang terdapat di dalam laman Web BenarNews kecuali menurut Terma Penggunaan ini.

Dengan menggunakan Perkhidmatan ini, anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan terma penggunaan ini. BenarNews berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk mengubah suai terma ini pada bila-bila masa dengan menyiarkan terma penggunaan yang dikemaskini dalam laman Web BenarNews. Anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan pengubahsuaian sedemikian, yang akan berkuatkuasa serta-merta selepas dimuat naik.

Muatnaik komen

Tambah komen anda dengan mengisi borang di bawah dalam teks biasa. Komen diluluskan oleh moderator dan boleh disunting mengikut Syarat Penggunaan BeritaBenar. Komen tidak muncul dalam masa nyata. BeritaBenar tidak bertanggungjawab ke atas isi kandungan kiriman. Tolong hormati pendapat orang lain dan lapor ikut fakta.