Pegawai dari negara tuan rumah, Malaysia, menonton monitor video di Kuala Lumpur yang menunjukkan para peserta forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) secara maya, 20 November 2020.

Negara-negara Asia Pasifik Serta China, AS Komited Laksana Perdagangan Bebas dan Terbuka

Pemimpin dari 21 negara APEC juga bersetuju memastikan akses yang saksama bagi mendapatkan vaksin COVID-19 pada harga berpatutan.